Over deze keuzehulp

De Gebroken heup keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en haar behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Gebroken heup keuzehulp ondersteunt kwetsbare oudere patiënten en hun naasten bij de keuze om wel of niet te opereren.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor heupfracturen, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn proximale fremurfracturen, versie november 2016. Verantwoording: Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Beschikbaar via: richtlijnendatabase.nl
Laatste update
10 augustus 2023

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met trauma chirurgen, orthopedisch chirurgen, een internist-ouderengeneeskunde, een klinisch geriater en een physician assistant. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten, traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH artsen meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Gebroken heup keuzehulp is een initiatief van het NAZB met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Netwerk Acute Zorg Brabant ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. Detlef van der Velde
Dr. Detlef van der Velde
Traumachirurg
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. Doeke Boersma
Dr. Doeke Boersma
Traumachirurg
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Prof.dr. Taco Gosens
Prof.dr. Taco Gosens
Orthopeed
ETZ
Dr. Marc van de Ree
Dr. Marc van de Ree
AIOS orthopedie
ETZ
Drs. Thomas Nijdam
Drs. Thomas Nijdam
AIOS traumachirurgie
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. Hugo Wijnen
Dr. Hugo Wijnen
Klinisch geriater
Rijnstate
Drs. Jisca Vrancken
Drs. Jisca Vrancken
Specialist ouderengeneeskunde
AxionContinu
Drs. Olivia Geraghty
Drs. Olivia Geraghty
Klinisch geriater
St. Antonius Ziekenhuis
Drs. Laura van Overeem
Drs. Laura van Overeem
Physician Assistant
St. Antonius Ziekenhuis
Thamar Kroes
Thamar Kroes
Arts-onderzoeker
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. Mariska de Jongh
Dr. Mariska de Jongh
Onderzoeker NAZB
ETZ

Financiering

De ontwikkeling van de keuzehulp is gefinancierd door het NAZB en het ZorgKeuzeLab.

NAZB en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Gebroken heup keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.